Werkwijze

Wanneer je een opdracht bij HD ontwerp wil plaatsen, worden de volgende stappen genomen:

• Allereerst hebben we een gesprek (intakegesprek), waarbij de opdrachtgever zijn/haar opdracht toelicht.

• Na het gesprek brengt HD ontwerp (vrijblijvend) een offerte uit. We werken op uurbasis (€ 50,00 per uur), maar het is ook mogelijk dat we de opdracht voor een vaste prijs aannemen. HD ontwerp valt sinds januari 2020 voor de belastingdienst onder de regeling KOR (Kleine Ondernemers Regeling) en daarom is de factuur zonder BTW. Wanneer het drukwerk betreft, is de offerte inclusief drukwerkbegeleiding. Extra onkosten, zoals reiskosten of proefdrukken, worden doorberekend.

• Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, retourneert hij/zij een getekend exemplaar.

• HD ontwerp maakt diverse opzetten, cq ontwerpen, waarbij de opdrachtgever inspraak heeft in welke richting we de opdracht verder kunnen ontwikkelen.  Het tijdpad is afhankelijk van de opdracht en wordt vastgesteld met een deadline.

• De opdrachtgever levert op tijd alle benodigde spullen aan zoals: gegevens, data, fotomateriaal en wat nog meer van toepassing is.

• Tijdens het ontwerpproces zijn er diverse evaluatiemomenten.

• Wanneer het drukwerk betreft, vraagt HD ontwerp (in overleg) bij verschillende drukkerijen een offerte aan.

• Tot slot wordt het definitieve ontwerp vastgesteld en uitgevoerd, c.q. gedrukt.

• Bij voortijdig beëindigen of terugtrekken van de opdracht wordt minimaal de helft van de bevestigde offerte in rekening gebracht, eventueel vermeerderd met extra gemaakte kosten.